Polish Family Storytime

Tuesday, March 10, 2020 -
6:00pm to 6:45pm
Family Storytime (Polish Language Only)
All Ages
Drop-In (Sign in at Kids World starting 30 minutes prior to class start)

Storytimes offer great opportunities for kids and families to learn and have fun. Family Storytime is designed for children of all ages and interests. ?

Rodzinne opowiadanie bajek  

Dla wszystkich grup wiekowych                                                                                                                                  Wpadnij (Zaloguj sie na Kids World na 30 minut przed rozpoczeciem zajec)   


Opowiadania to wspaniala okazja dla dzieci i rodzin do nauki i zabawy.  Rodzinne opowiadanie bajek jest przeznaczone dla dzieci w kazdym wieku i o róznych zainteresowaniach.

Pierwszenstwo w uczestniczeniu w programch Kids World maja mieszkancy z Norridge i Harwood Heights.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                     Contact Information
Event Type: 
Location: